Formalności związane z budową ogrodzenia w Strzelcach Opolskich

Czy do postawienia ogrodzenia frontowego z paneli wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie? Jaka powinna być odległość przegrody od drogi gminnej? Czy można wbić słupy na granicy działki sąsiada?
Formalności z budową ogrodzenia

Budowa ogrodzenia frontowego domu w Strzelcach Opolskich powinna być drobiazgowo przemyślana i przygotowana. Impulsywne działanie może przynieść więcej szkód niż zysków. Szczególnie jeśli postępujemy bez znajomości podstawowych przepisów. W tym artykule odpowiemy na kilka ważnych pytań.

Czy do postawienia ogrodzenia frontowego z paneli wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie? Jaka powinna być odległość przegrody od drogi gminnej? Czy można wbić słupy na granicy działki sąsiada? Zapraszamy do lektury!

Budowa ogrodzenia – formalności administracyjne

Postawienie ogrodzenia frontowego domu co do zasady nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Od tej reguły są jednak wyjątki, szczegółowo opisane w ustawie Prawo budowlane. Dotyczą one następujących sytuacji:

 • Budowa ogrodzenia frontowego domu o wysokości przekraczającej 2,2 metra wymaga dokonania zgłoszenia. Wysokość dotyczy wyłącznie konstrukcji naziemnej.
 • Budowa ogrodzenia w formie muru oporowego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Budowa ogrodzenia frontowego z paneli przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków, wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, a na obszarze wpisanym do rejestru zabytków konieczne jest dokonanie zgłoszenia.

Wniosek o wydanie właściwej zgody należy przedłożyć do Starosty strzeleckiego. Opisuje się w nim szczegółowo rodzaj, zakres, termin rozpoczęcia i sposób wykonywania robót budowlanych. Niezbędne jest też przedłożenie załączników poświadczających prawo do dysponowania nieruchomością.

Warto pamiętać, że wykonanie ogrodzenia frontowego lub panelowego bez odpowiednich zgód administracyjnych grozi uznaniem obiektu za samowolę budowlaną. To z kolei stanowi podstawę do wystawienia kary, która może przybrać postać grzywny, rozbiórki bądź nakazu uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

Ogrodzenie frontowe domu a odległość od drogi gminnej

Planując ogrodzenie frontowe z paneli, trzeba także pamiętać o wytycznych dotyczących odległości od drogi publicznej W przypadku tradycyjnych konstrukcji mieszczących się w granicach działki nie występują żadne ograniczenia. Chęć ogrodzenia wokół niezabudowanej działki nakłada na powstający produkt charakteru obiektu budowlanego. W tej sytuacji przepisy stanowią, że minimalna odległość od drogi wojewódzkiej lub powiatowej wynosi 8 metrów, z kolei od drogi gminnej 6 metrów. Niedostosowanie się do tych zapisów może skutkować koniecznością zapłaty kary oraz rozbiórki.

Innym ograniczeniem mogą być zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ten przewiduje poszerzenie drogi w przyszłości, ogrodzenie frontowe domu należy przesunąć w głąb działki. Pozostawienie pasa gruntu na zagospodarowanie publiczne daje pewność, że nie będzie konieczności dokonywania korekt naszego ogrodzenia.

Ogrodzenie frontowe domu a działka sąsiada

Z sąsiadami warto dobrze żyć. Niejednokrotnie ich gotowość do niesienia pomocy czy otwartość na kontakty ratuje zdrowie i życie. Świat zna niestety całą masę przypadków, gdy źródłem waśni jest budowa ogrodzenia. Dokumenty składane do starosty to jedno, ale ważne jest także dokładne rozeznanie osi wydzielającej działki. Jeśli postanowimy na niej umieścić naszą infrastrukturę zabezpieczającą, będziemy potrzebować zgody sąsiada. Jeśli ten jej nie da, a my mimo to wybudujemy ogrodzenie, przysługiwać mu będzie zgłoszenie o naruszenie granic działki. Wystosowuje się je do Burmistrza Strzelec Opolskich.

Przepisy dotyczące bram i furtek

Polskie przepisy prawne regulują także kwestie minimalnych szerokości bram garażowych oraz furtek. Te pierwsze winny mieć co najmniej 2,4 metra, drugie 0,9 metra. Regulacje stanowią także, bramy oraz furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, ani posiadać progów. Takie zaprojektowanie budowli wpływałoby na komfort i bezpieczeństwo poruszania się innych uczestników ruchu. Warto także pamiętać, że w przypadku ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 1,8 metra (dotyczy także bram i furtek), zabronione jest montowanie ostro zakończonych lub niebezpiecznych dla zwierząt i ludzie elementów. Chodzi tu między innymi o groty, druty kolczaste czy tłuczone szkło.

Ogrodzenie frontowe domu – jak to zrobić?

Budowa ogrodzenia z paneli to zadanie, które wymaga odpowiedniego planowania i skrupulatności. Wśród wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć inwestorom, możemy wyróżnić:

 • Trzymanie się litery prawa, w tym odpowiednio szybkie dokonanie zgłoszenia lub pozyskanie pozwolenia na budowę ogrodzenia. Dokumenty winne być prawomocne jeszcze przed rozpoczęciem prac.
 • Wybór modelu oraz dodatkowego oprzyrządowania (łączników, obejm, kapturków, podmurówek, słupków).
 • Zakup materiałów pod fundamenty.
 • Wybór bram (skrzydłowe, przesuwne) oraz furtek.
 • Wyliczenie długości ogrodzenia frontowego domu.
 • Montaż.

Zakres zadań do wykonania może być jeszcze dłuższy, jeśli zdecydujemy się np. na nowoczesne bramy obsługiwane przez aplikację, ekrany prywatności, sublimację lub projektowanie rozwiązań na indywidualne zamówienie.

Zamiast samemu zajmować się tymi wszystkimi działaniami, możemy zostawić je specjalistom. Firma Systemy ogrodzeniowe Kowalczyk działa na rynku od wielu lat. W tym czasie postawiła tysiące ogrodzeń frontowych domów w Strzelcach Opolskich, Krapkowicach i innych miejscowościach regionu. Doradcy służą pomocą podczas etapu projektowania, zajmują się kompleksowym doborem materiałów, biorą także pełną odpowiedzialność za transport i montaż. Po zdjęcia przykładowych dokonać zapraszamy na stronę naszych realizacji.

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).
 2. W ustawie Prawo budowlane brak jest definicji muru oporowego. Tę możemy uzyskać badając wyroki sądowe. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego nr II OSK 1438/12 mur oporowy to budowla, która ma na celu zabezpieczenie terenu przed osuwaniem się ziemi z terenu położonego wyżej.
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60).

Udostępnij:

Ostatnie poradniki

Wyślij wiadomość

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się polską firmą z dużym doświadczeniem w branży ogrodzeń. Realizujemy projekty z wykorzystaniem systemowych ogrodzeń panelowych jak i nowoczesnych ogrodzeń frontowych, dostosowanych do potrzeb klienta. Przyjmujemy zlecenia od klientów indywidualnych oraz firm.

Menu

Dołącz do naszej społeczności